පුවත්

 • සිමෙන්ති කාබයිඩ් සරඹ බිටු තෝරාගැනීමේදී සලකා බැලිය යුතු සාධක

  සිමෙන්ති කාබයිඩ් සරඹ තෝරාගැනීමේදී, කැණීමේ මාන නිරවද්‍යතා අවශ්‍යතා පළමුව සලකා බැලිය යුතුය. සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන විට, සකස් කළ යුතු විවරය කුඩා වන තරමට ඉවසීම කුඩා වේ. එමනිසා, සරඹ නිෂ්පාදකයින් සාමාන්‍යයෙන් ටී හි නාමික විෂ්කම්භය අනුව සරඹ වර්ගීකරණය කරයි ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • ලෝහ කැපුම් මෙවලම්වල තත්ත්වය සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ විශ්ලේෂණය

  කැපුම් මෙවලම් යනු යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනයේදී කැපීම සඳහා භාවිතා කරන මෙවලම් වේ. පිහි වලින් අතිමහත් බහුතරයක් යන්ත්‍ර භාවිතා කරන නමුත් අතින් භාවිතා කරන පිහි ද ඇත. යාන්ත්‍රික නිෂ්පාදනයේදී භාවිතා කරන මෙවලම් මූලික වශයෙන් ලෝහ ද්‍රව්‍ය කැපීම සඳහා භාවිතා කරන බැවින්, “මෙවලම” යන යෙදුම සාමාන්‍යයෙන් වටහාගෙන ඇත්තේ ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Top Metal Magazine "Acta Materialia": Fatigue Crack Growth Behaviour of Shape Memory Alloy

  හැඩ මතක මිශ්‍ර ලෝහ (SMAs) තාප යාන්ත්‍රික උත්තේජක සඳහා ලාක්ෂණික විකෘති ප්‍රතිචාරයක් ඇත. තාප යාන්ත්‍රික උත්තේජක හටගන්නේ ඉහළ උෂ්ණත්වය, විස්ථාපනය, ඝණ-ඝන පරිවර්තනය යනාදියෙනි. (ඉහළ-උෂ්ණත්ව අධි-අනුකූල අවධිය austenite ලෙස හැඳින්වේ, සහ අඩු-උෂ්ණත්වය අඩු-පිළිවෙල phas...
  වැඩිදුර කියවන්න